Instalace VPN aplikace

EN

Aplikace slouží k bezpečnému připojení do firemního prostředí.

image

Postup instalace

Zprovoznění
 dvoufaktorové ověření 

Jako první krok, si zprovozníme dvoufaktorové ověření podle manuálu, který jsme Vám zaslaly společně s přístupovými údaji v emailu.

Stáhneme si klienta
GlobalProtect

Otevřeme si webový portál. Přihlásíme nám zaslanými přihlašovacími údaji a stáhneme si klienta odpovídající našemu operačnímu systému.

Provedeme instalaci

Během instalace není potřeba zadávat, žádné upřesňující paramenty.

Připojení k EA

Po instalaci klienta GlobalProtect, si aplikaci vyhledáme a otevřeme.
V pravém dolním rohu u hodin je nám zobrazena tabulka, která požaduje zadání adresy portálu.


Zadáme adresu:
gp.eacz.com:4433

image

První přihlášení

V dalším kroku jsme vyzvání k zadání přihlašovacích údajů. Zadáme přihlašovací údaje poskytnuté od EA.
Potvrdíme druhý faktor v mobilní aplikaci.

Úspěšné připojení

Nyní jsme již přihlášeni. 

Odpojíme se tlačítkem "Disconnect"

image

Obecné info o aplikaci:

Systém, na který bude instalován Windows klient, musí splňovat následující systémové požadavky:

    • CPU— 4 cores
    • Hard disk space— 10MB
    • Memory— 4GB RAM