TeamViewer

Aplikace TeamViewer umožnuje IT pracovníkům vzdálené připojení a ovládání Vašeho počítače v reálném čase. Pro každém připojení je vyžadováno vaše potvrzení. Potvrzení není trvalé.

image

Postup spuštění

Stažení aplikace 

Aplikaci TeamViewer si stáhneme a 
uložíme např. do 
"Stažených souborů"

Spuštění aplikace 

Po stažení aplikace, vyhledáme aplikaci TeamViewer v umístění, kam jsme si ji uložili v předešlém kroku a spustíme ji. Při spuštění jsme vyzváni k potvrzení všeobecných podmínek. Ty potvrdíme a vyčkáme na připojení IT pracovníka.

Potvdíme IT připojení

Pokud se IT pracovník snaží k nám připojit, je nám zobrazena tabulka, kde jsme informováni o připojení. Tabulku potvrdíme "Povolit". Nyní je IT pracovník připojen a může ovládat Vaše zařízení.

image

Obecné info o aplikaci:

TeamViewer je komplexní řešení pro vzdálený přístup, vzdálené ovládání a vzdálenou podporu. TeamViewer nám umožňuje ovládat počítače nacházející se kdekoli na světě a používat je tak, jako kdybychom byli přímo na místě.

Spuštění aplikace je vždy pouze dočasné a neběží na pozadí systému. Pokud Vás IT pracovník vyzve ke spuštění je nutné znovu stáhnout nebo spustit již stažený soubor TeamViewru.

Při každém pokusu o vzdálené připojení/ovládání je nutné Vaše povolení.