Ztráta nebo výměna mobilního telefonu

1.

Při ztrátě firemního telefonu, kontaktujte ihned IT jakýmkoliv způsobem.

2.

Přihlásíme se pomocí alternativního kontaktu, nebo s novou SIM, dle manuálu níže. 

3.

Když jsme vyzváni ke schválení žádosti v mobilní aplikaci, nalezneme a vybere na přihlašovací stránce stránce
"Přihlásit se jiným způsobem"
4.

V dalším okně vybere jednu z možností alternativního ověření: 
Při vybraní SMS, nám přijde SMS kód. Při vybrání "Volat na ....", nám zavolá robot a vyzve nás ke stisknutí #.
 
Následně jsme přihlášeni a pokračujeme podle návodu v interních manuálech.

Zpět